Menu

Centre d’Història de la Ciutat de Gavà

Branding, Gràfica, Senyalització

Centre d’Història de la Ciutat de Gavà

Centre d'Història de la Ciutat

Identitat corporativa, material publicitari i senyalització del nou equipament municipal de l’Ajuntament de Gavà. Un espai de servei públic municipal especialitzat en la gestió, el tractament, la custòdia i la divulgació de la documentació relacionada amb la ciutat.

Branding, advertising material and signaling of new municipal equipment of Gavà city council. A place that specializes in municipal public service management, processing, storage and dissemination of documents related to the city.

Signatura — Signature

Jaume March II (v. 1334/5-1410). Senyor de la baronia d’Eramprunyà i poeta.

Jaume March II (v. 1334/5-1410). Lord of the Barony of Eramprunyà and poet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!