Menu

Boscos de Ferro

Exposició

Boscos de Ferro

Exposició: Boscos de Ferro

Vam dissenyar onze plafons per al Parc Natural de l’Alt Pirineu. Aquesta exposició tracta el desenvolupament de la siderúrgia a la Vall Ferrera (Pallars Sobirà).

We designed eleven panels to the Parc Natural de l’Alt Pirineu. This exhibition is the development of the steel industry in the Vall Ferrera (Pallars Sobirà).

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!