Menu

Boscos de Ferro

Exposició

Boscos de Ferro

Boscos de Ferro. La farga a la catalana

Vam dissenyar deu plafons per al Parc Natural de l’Alt Pirineu com a continuació de l’exposició anterior presentada al 2011. Amb el subtítol de “La farga a la catalana” tanca el cicle per explicar l’evolució de la siderúrgia a l’època moderna.

 

We designed ten panels for the Parc Natural de l’Alt Pirineu as a continuation of the previous exhibition presented in 2011. With the subtitle of La farga a la catalanaclosed cycle to explain the evolution of the steel industry in the modern era.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!